Новости

23.01.2017г. в читальном зале выставлены книжные издания, посвященные проведению Универсиады - 2017 - в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года.

 

 


 

20.01.2017г. в читальном зале оформлена выставка книг и периодических изданий на тему: "Қазақ елі - мәңгілік ел!", Қазақстан -2050" - Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол!

 


23.01.2017 жылы кітапхананың оқу залында Алматы қаласында 29-қаңтардан-8 ақпанға дейін өтетін Универсиадаға байланысты кітап басылымдары көрмеге қойылды   


 

20.01.2017 жылы  "Қазақ елі -мәңгіліқ Ел!", "Қазақстан-2050" -Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол! - тақырыбына байланысты кітапхананың оқу залында кітап және мерзімдік басылымдар көрмесі ұйымдастырылды.                                                                       

    

 


An exhibition of books and periodicals on the topic "kazakh ely - mangilik yel!", "Kazakhstan -2050"- mangilik elge bastaytyn en abyroyly. en martebely iol!" was  presented on 20.01.2017.


An exhibition of books and periodicals devoted to "Universiade -2017" which takes place from 29 January  to 8 February in Almaty was presented on 23.01.2017 in the reading hall of the academy.

 


 2016 ж. 19-20 мамыр аралығында Түркістан қаласындағы Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ–түрік университетінде өткен республикалық семинарға кітахана директоры М.Д.Бутумбаеваның қатысуы. Семинар тақырыбы:  «Кітапхана жоғары оқу орындарының ақпараттық-білім беру ортасында. Дәстүр мен инновациялар». 

 


  1. Оқу жылының басталуына орай кітапханада 22.08.2016ж. «Қазақстан Темір Жолы» Ұлттық компаниясы АҚ»  тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылды;
  2. Оқу залындағы тұрақты кітап көрмелері:

«Ел мен Елбасы»

            «Қазақстан – 2030 еліміздің даму стратегиясы»

            «Темір жолды - өмір жолы деп ұққан тұңғыш теміржол  инженері  М.Тынышбаев»

            «Жаңа кітаптар»

            «Мерзімдік басылымдар»5.08.2016 ж. Алматы қаласы  А.П.Чехов атындағы кітапханасында өткен «Бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 нақты қадамы. Ұлт жоспары»  семинар-тренингке кітапхана қызметкерлерінің қатысуы.,./


  1. 08.2016 ж. М.Тынышпаев атындағы ҚазККА-ның 85 жылдығын тойлауға

байланысты кітапхана оқу залында  «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы - 85-жыл - Академия профессор-оқытушылар құрамының еңбектері» атты  кітап  көрмесі  ұйымдастырылды.                              

          Көрмеде төмендегіше бөлімдер бойынша кітаптар ұсынылды: ҚазККА хроникасы; Академия профессор -оқытушылар құрамының  өткен  жылдарда басылып шыққан оқу құралдары; 2014-2016ж.ж. аралығындағы профессор– оқытушылар құрамының  жарық көрген оқу құралдары; ҚР Білім және Ғылым министрлігімен  ұсынылған  оқу құралдары.


Кітапханадан  алған кітаптарыңызды жоғалтпауларыңызды  және  басқа адамға бермеулеріңізді  сұраймыз.

       Оқу жылдың соңында алған  кітаптарыңызды міндетті түрде  кітапханаға тапсыруларыңыз қажет.


Участие директора библиотеки Бутумбаевой М.Д. в республиканском  семинаре  Международного казахско-турецкого университета им. Қ.A.Ясауи г.Туркестан с 19-20 мая 2016г. Тема семинара  «Библиотека в информационно-образовательной среде вуза. Традиции и инновацииhjk


 


В связи  с предстоящим празднованием 85-летия КазАТК им.М.Тынышпаева в читальном зале библиотеки с 15.08.2016г. организована выставка «М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы - 85-жыл - Академия профессор-оқытушылар құрамының еңбектері».

            В экспозиции выставки представлены книги по разделам: хроника КазАТК; учебные  пособия ППС прошлых лет издания; учебные пособия ППС с 2014г. по 2016г.; учебные пособия ППС рекомендованные МОН РК .


m,,.


  1. С началом учебного года с 22.08.2016г. библиотекой  организавана выставка                                  «АО Национальная компания Қазақстан Темір Жолы»;

 

  1. Постоянно действующие выставки в читальном зале :

 «Ел мен Елбасы»

 «Қазақстан -2030 еліміздің даму стратегиясы»

 «Темір жолды – өмір жолы деп ұққан тұңғыш теміржол инженері  М.Тынышбаев»

 «Жана кітаптар»

 «Мерзімдік басылымдар»


Просим Вас не терять взятую вами учебную литературу и не передавать ее другому лицу.

В конце учебного года необходимо сдать взятую вами учебную литературу в библиотеку.Holding actions:

  1. Participation of the director of library Butumbayeva M. D. in a republican seminar at "The international Kazakh-Turkish university of K. A.Yasaui" Turkestan since May 19-20, 2016. A seminar subject "Library in the information and education environment of higher education institution. Traditions and innovations"

 Photo.


 

Visit by library workers of a seminar training in "Library of A. P. Chekhov" of Almaty - 5.08.02016 g. Subject: " Бес институционалдық реформасын жүзеге асырудың 100 нақты қадамы Ұлт жоспары "


. Due to the forthcoming celebration of the 85 anniversary of KAZATC of M. Tynyshpayev in the reading room of library since 15.08.2016 the " М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы - 85-жыл - Академия профессор-оқытушылар құрамының еңбектері " exhibition is organized.

  Books according to sections are presented to expositions of an exhibition: chronicle of KAZATC; education guidance of PPS of last years of the edition; education guidance of PPS from 2014 to 2016; the education guidance of PPS recommended to MAUN RK. Photo

 

  1. From the beginning of academic year since 22.08.2016 the library organized an exhibition "JSC the National company of ҚазақТемірЖолы ";

the library is available also

 

  1. Permanent exhibitions in the reading room:

- «Ел мен Елбасы»

- «Қазақстан -2030 еліміздің даму стратегиясы»

- «Темір жолды – өмір жолы деп ұққан тұңғыш теміржол инженері М.Тынышбаев»

- «Жана кітаптар»

- «Мерзімдік басылымдар»

 


Dear students!

 

We ask you not to lose the educational literature taken by you and not to transfer it to other person.

At the end of the academic year it is necessary to hand over the educational literature is taken by you in the library.

 


 

Проведение мероприятий:

Посещение  семинара в «Казахской национальной консерватории им. Курмангазы» 17.05.2016 года. Развитие сотрудничества с целью повышения качества обслуживания студентов и преподавателей вузов.